onderwijs innovatie dln
Onze Programmas

Samen ontwikkelen

Ons basisprogramma vormt een vliegwiel voor de ambitie, aandachtspunten en thema’s van de leerlingen en school om hun onderwijs op verschillende gebieden en met verschillende resultaten samen verder te ontwikkelen.

Zo doen we dat:

onderwijs innovatie programma

PROGRAMMA OPBOUW

01

Oriëntatie

In Fase 1 starten we met uit te zoeken wat aandacht vraagt in en om de school

02

Basisprogramma

In Fase 2 maken de leerlingen de werkwijze van DLN eigen en wordt gestart met de dialoog

03

Modules

In de 3e fase worden op de school toegesneden modules uitgewerkt.

Programma Opzet Voorbeeld OF check 2Flow

BasisProgramma

Het basisprogramma bestaat uit drie pijlers

01. Leerlingbord en Acties

02. Samen leren en experimenteren

03. Reflectie en Dialoog

onderwijs innovatie programma

Leerlingen leren in het basisprogramma:

  • Doelen stellen en acties ondernemen vanuit gezamenlijke aandachtpunten
  • Samenwerken en leren van en met elkaar
  • Creatief denken en experimenteren
  • Reflecteren en dialoog voeren
de leerling nu

Onze motiverende aanpak biedt een structuur waarin leerlingen gehoord en gezien worden en zelf bijdragen

Dit bevordert de dialoog, de samenwerking en de resultaten

Contact

Plan van Aanpak

Met deLeerling.NU aanpak spelen we in op de actuele thema’s die bij de leerlingen zelf om aandacht vragen. Leerlingen voelen zich zo gemotiveerd en eigenaar om hier samen mee aan de slag te gaan. Bij iedere fase van 6-8 weken doorlopen we steeds een cyclus van 6 stappen. Aan het einde van iedere fase maken we met de leerlingen en school de balans op voor de volgende fase. Zo blijven we met ons vervolgaanbod aansluiten bij de cultuur, wensen en mogelijkheden van dat moment van de school zelf. Hiermee stimuleren we een broedplaats voor innovatie en talentontwikkeling; waardoor leerlingen, school en het onderwijs zich steeds verder ontwikkelen.

de leerling nu
onderwijs innovatie dln
Neem contact op

Spreekt onze aanpak u aan?

Voor vragen, informatie of het plannen van een bezoek